Услови и правила

 

Добредојдовте на https://mojprostor.mk

Следниве услови и правила (колективно, овие „Услови и правила“) се применуваат за вашата употреба на https://mojprostor.mk, вклучително и каква било содржина, функционалност и услуги понудени на или преку https://mojprostor.mk (на „веб-страницата “).

Ве молиме, внимателно прочитајте ги Условите и правилата пред да започнете со користење на Мој Простор, затоа што со користење на веб-страницата прифаќате и се согласувате да бидете обврзани да ги почитувате овие Услови и правила.

Ние експлицитно го задржуваме правото да ги менуваме овие Услови и правила од време на време без да ве известиме. Вие потврдувате и се согласувате дека ваша одговорност е да ја прегледувате оваа веб-страница и овие Услови и правила од време на време и да се запознаете со било какви измени. Вашата континуирана употреба на оваа веб-страница по ваквите измени ќе претставува признание за изменетите Услови и правила и договор да се придржувате и да бидете обврзани со изменетите Услови и правила.

 

Правила на однесување

Вашата употреба на веб-страницата е предмет на сите важечки закони и регулативи и вие сте единствено одговорни за суштината на вашите комуникации преку Интернет-страницата.

Корисниците се обврзуваат да дадат исклучиво вистинити податоци за внесениот оглас. Мој Простор го задржува правото да го промени, дополни или избрише било кој дел од огласот или целиот оглас без претходно известување. Одговорноста за содржината на огласите, сликите, видеата, профилите и другите додатоци е исклучиво кај авторите на огласот.

Со објавување информации во или на друг начин со користење на која било комуникациска услуга, соба за разговор, табла за пораки, групи за вести, софтверска библиотека или друга интерактивна услуга што може да ви биде достапна на или преку оваа веб-страница, вие се согласувате дека нема да испраќате, споделувате, објавувате, или на било кој друг начин дистрибуирате или овозможувате дистрибуцијата на која било содржина – вклучувајќи текст, слики, видеа, звуци, комуникации, софтвер, податоци или друга информација – дека:

 • е незаконски, заканувачки, навредлив, вознемирувачки, клеветнички, измамнички, навлегување во туѓа приватност, содржи експлицитни или графички описи или извештаи за сексуални акти (вклучително, но не ограничувајќи се на сексуален јазик на насилна или заканувачка природа насочена кон друга личност или група на лица), порнографија, вклучително и порнографски материјали и предмети, понуди за проституција, или на друг начин ги крши нашите правила или прописи
 • виктимизира, малтретира, деградира или заплашува индивидуа или група на лица врз основа на религија, пол, сексуална ориентација, раса, етничка припадност, возраст и инвалидитет
 • врши повреда на патент, трговска марка, трговска тајна, авторско право, право на рекламирање или друго сопствено право на која било страна
 • конституира неовластено или несакано рекламирање, несакана или масовна е-пошта (позната и како „спамирање“), ланец писма, било која друга форма на неовластено поттикнување или било која форма на лотарија или коцкање
 • содржи софтверски вируси или било кој друг компјутерски код, датотеки или програми што се дизајнирани или имаат за цел да го нарушат, оштетат или ограничат функционирањето на било кој софтвер, хардвер или телекомуникациска опрема или да оштетат или да добијат неовластен пристап до било какви податоци или други информации на било која трета страна
 • омаловажува било кое лице или субјект, вклучувајќи и наш вработен или претставник

Ние не прифаќаме ниту преземаме било каква одговорност за содржината на материјалот поставен или доставен од корисници на веб-страницата од трети страни. Сепак, ние и нашите администратори имаме право по своја дискреција да отстраниме било каква содржина (оглас) што, според наше мислење, не ги исполнува овие Услови на употреба и било какви други правила на однесување на корисниците на нашата веб-страница, или е на друг начин штетно, непристојно или неточно. Ние не сме одговорни за било каков неуспех или одложување во отстранувањето на таквата содржина. Со ова се согласувате на такво отстранување и се откажувате од било какво побарување против нас што произлегува од такво отстранување на содржината.

Вие се согласувате дека можеме во секое време и по наше дискреционо право да го прекинеме вашето членство, сметка или друга поврзаност со нашата веб-страница без претходно известување за вас за кршење на било која од горенаведените одредби.

Покрај тоа, ви даваме до знаење дека ќе соработуваме целосно со истрагите за нарушувања на системи или мрежна безбедност на други страници, вклучително и соработката со органите за спроведување на законот во истрагата за сомнителни кривични прекршувања.

 

Ограничувања и отсранување на содржини

 • Не е дозволено да се внесува повеќе од едно возило или недвижнина во еден оглас.
 • Не е дозволено објавување на повеќе од еден оглас за ист производ или услуга со идентична содржина, вклучително во различни содржини и региони се додека огласот или производот не се продаде или избрише од ваша страна и поново да се внесе за огласување.
 • Не се дозволени огласи на странски јазик без Македонски превод.

Овие правила важат исто така и за огласи, кои се разликуваат преку слики и формулации, но кои содржински се идентични. Администраторите имаат право да ги избришат огласите кои не ги почитуваат овие правила.

 

Прикачување на слики и видеа

Прикачувањето на слики и видеа треба да биде во согласност со производот или услугата која ја огласувате на Мој Простор. Не е дозволено да се прикачуваат слики и видеа кои се заштитени со авторски права, како снимки од филмови, музика и други материјали кои се заштитени со авторски права. Мој Простор го задржува правото да ги отсрани сите слики и видеа од огласите кои што сте ги поставиле, доколку ги прекршуваат овие правила.

 

Недопуштени предмети

Мој Простор не допушта објавување на огласи за продажба, изнајмување и купување како:

 • Опојни дроги и прекурсори во рамките на законите во РСМ
 • Фалсификувани лекови или лекови кои се издаваат на рецепт
 • Секаков вид на оружје во поглед на законот за оружје на РСМ, особено огнено оружје и оружје кое може да повреди или убие од било кој вид, како и муниција
 • Лични исправи (пасоши, лични карти, возачки и сообраќајни дозволи итн…), службени униформи и легитимации
 • Пиратерија во секаков вид
 • Украдени и фалсификувани предмети
 • Продукти, предмети и материјали со ознаки на противуставни организации

 

Интелектуална сопственост

Со прифаќање на овие Услови и правила, вие потврдувате и се согласувате дека целата содржина што ви е презентирана на оваа веб-страница е во сопственост на Мој Простор, и секоја употреба на истата за иста или слична дејност се казнува со Закон.

 

Линкови до веб-страници на трети страни

Оваа веб-страница може да ве поврзе со други страници на Интернет или на друг начин да вклучува референци за информации, документи, софтвер, материјали и / или услуги обезбедени од други страни. Овие веб-страници може да содржат информации или материјал за кој некои може да сметаат дека се несоодветни или навредливи.

Овие други веб-страници и страни не се под наша контрола, и вие потврдувате дека не сме одговорни за точноста, усогласеноста со авторските права, законитоста, пристојноста или кој било друг аспект на содржината на таквите страници, ниту пак сме одговорни за грешки или пропусти во какви било упатувања на други страни или на нивните производи и услуги. Вклучувањето на таква врска или упатување е дадено само како погодност и не подразбира одобрување или здружување со веб-страницата од наша страна, или каква било гаранција од кој било вид, изразена или имплицирана.

 

Одрекување од гаранции, ограничувања на одговорност и обештетување

Вашата употреба на Мој Простор е на ваш сопствен ризик. Веб-страницата се обезбедува „како што е“ и „како што е достапна“. Ние ги отфрламе сите гаранции од било каков вид, изразени или имплицирани, вклучувајќи ги, без ограничување  гаранциите за трговска размена.

Ние не сме одговорни за настанатите штети, директни или последователни, што произлегуваат од вашата употреба на веб-страницата, и вие се согласувате да се воздржите од било какви побарувања, обесштетувања, загуби, трошоци од одговорност и други трошоци (вклучително и адвокатските трошоци), од вашето кршење на правата на трети лица. Вие потврдувате дека имате ограничена, неексклузивна, неконтролирана лиценца за користење на веб-страницата. Бидејќи веб-страницата може да биде со грешки, вие се согласувате дека внимателно ќе ја користите и ќе избегнувате да ја користите на начин на кој што може да резултира во загуба на имотот или информацијата на било која трета страна.

 

Мандат и престанок

Овие Услови и правила ќе станат ефективни во однос на вас кога ќе креирате сметка на Мој Простор или кога ќе започнете да го користите Мој Простор и ќе станете ефективни сè додека не се откажете од ваша или наша страна.

Мој Простор го задржува правото да ги прекине овие Услови и правила или да ја суспендира вашата сметка во било кое време во случај на неовластено или сомнително користење на веб-страницата во спротивност со овие Услови и правила или на друг начин. Ако Мој Простор ги прекине овие Услови и правила или ја суспендира вашата сметка за било која од причините наведени во овој дел, Мој Простор нема да има одговорност кон вас.

 

Доделување

Мој Простор може да ги додели овие Услови и правила или кој било дел од нив без ограничувања. Вие не можете да ги доделите овие Услови и правила или кој било дел од нив на трета страна.

 

Управувачки закон

Овие Услови и правила и какви било спорови или побарувања кои произлегуваат од нив, или се поврзани со нив, ќе бидат управувани и толкувани во согласност со внатрешните закони на Република Северна Македонија, без да остават простор за било каков конфликт произлезен од непочитување на законските одредби.

Секоја правна тужба, акт или постапка што произлегува од, или се однесува на овие Услови на Користење или веб-страница, ќе се поведе исклучиво во Основниот суд во Република Северна Македонија .