Се продаваат 3 вида на тарот карти со скрипта на српски.

Повеќе инфо на www.facebook.com/sk.tarot