ONLINE приватни часови по МАТЕМАТИКА, делови од ФИЗИКА, група МАШИНСКИ предмети,

со кои ќе добиете (погледајте и слика во прилог):

 1. Методичен и педагошки начин на работа
 2. Стимулирање на ученикот да учи со разбирање (учиме за живот, а не за школо)
 3. Поттикнување на ученикот активно да размислува, сам да дојде до решение на задачата
 4. Менторско водење на ученикот низ процесот на учење (подготовка на план за учење, совети од било кој вид за подобро совладување на материјата, достапност по телефон итн.)
 5. Можност да се научи пропуштеното, тоа што прави пречки за совладување на материјалот (особено за математика, бидејќи знаењата мора да се надоврзуваат како алки)
 6. Охрабрување на ученикот да биде трудољубив, да сака да научи, да прашува се што му е нејасно и ЗАДОЛЖИТЕЛНО да работи дома самостојно
 7. 25 години искуство, чесен и искрен пристап во работењето
 8. Пакети на часови со кои можете да заштедите од 100 – 7200 денари
 9. Одлична поволност за препорака

Со оглед на ситуацијата со корона вирусот, во нареднот период ќе одржувам само online часови, се додека е тоа потребно.

Online часовите ќе ги одржувам во една од следните 2 варијанти:

 1. Преку “ZOOM” платформа (за подетално, пакети со поволности, погледајте ја сликата во прилог)

ЦЕНИ:

 1. За ОСНОВНО образование:
  • Математика и Физика – 350 ден.
 2. За СРЕДНО образование:
  • Математика – 350 ден.
  • Физика и Машински предмети – 400 ден.
 3. За ВИСОКО образование:
  • Математика – 400 ден.
  • Физика и Машински предмети – 500 ден.

Цените се за час од 90 мин., начинот на плаќање е во готово, пред одржување на часот

 1. Преку “TEACHHOOT” платформа (линк од мојот профил: https://www.teachhoot.com/TutorPublic/5f8f1cd7-4f9d-4f70-945d-7e4846849bbe?fbclid=IwAR3hP8avYYsjQFzGRSkTkQA2pyx_Ka04Kx1ye2Z9ZeYJadvkfIwFI-_atjc)

ЦЕНИ:

 1. За ОСНОВНО образование:
  • Математика и Физика – 442 ден.
 2. За СРЕДНО образование:
  • Математика – 442 ден.
  • Физика и Машински предмети – 488 ден.
 3. За ВИСОКО образование:
  • Математика – 488 ден.
  • Физика и Машински предмети – 557 ден.

Цените се за час од 60 мин., начинот на плаќање е електронски, непосредно пред одржување на часот

Контакт:Игор Богданоски

тел. 070 / 82 72 74

e-mail: i.bogdanoski@yahoo.com